• Bình Định làm nông nghiệp 4.0

    Bình Định làm nông nghiệp 4.0

    25/10/2019 02:00 PMChi tiết

    Bình Định hiện đã quy hoạch nhiều vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (CNC) với nhiều đối tượng cây trồng, vật nuôi và đang hoạt động rất hiệu quả.