• Bình Định làm nông nghiệp 4.0

  Bình Định làm nông nghiệp 4.0

  25/10/2019 02:00 PMChi tiết

  Bình Định hiện đã quy hoạch nhiều vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (CNC) với nhiều đối tượng cây trồng, vật nuôi và đang hoạt động rất hiệu quả.

 • Giống đậu phộng TB25, LDH.01 trên đất lúa

  Giống đậu phộng TB25, LDH.01 trên đất lúa

  09/09/2019 08:10 AMChi tiết

  Trong thời gian sinh trưởng, giống đậu phộng LDH, TB25 có khả năng phân cành nhiều, chống chịu khá tốt với sâu bệnh hại. Năng suất thực thu đậu phộng tươi đối với giống LDH.01 đạt 44,4 tạ/ha, giống TB25 là 40 tạ/ha.

 • Thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả các tỉnh phía Nam

  Thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả các tỉnh phía Nam

  24/06/2019 04:57 PMChi tiết

  Hạn chế lớn nhất hiện nay là khâu tổ chức sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu về xuất khẩu. Doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều trong việc liên kết sản xuất với HTX. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu như khô hạn, xâm nhập mặn, tình hình bệnh vàng lá Greening trên cam, quýt, chổi rồng hại nhãn, đốm trắng thanh long và việc lạm dụng phân bón, thuốc BVTV ....

 • LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ THƯƠNG MẠI CÁC GIỐNG LÚA

  LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ THƯƠNG MẠI CÁC GIỐNG LÚA

  15/06/2019 02:34 PMChi tiết

  Sáng ngày 10/6/2019, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ đã cùng với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Đông Nam và Công ty TNHH Hạt giống Đất Việt tổ chức LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ THƯƠNG MẠI CÁC GIỐNG LÚA nhằm chuyển giao và tiếp nhận 4 giống lúa thuần.