• Hội thảo hưởng ứng Tuần lễ nước Quốc tế (VACI 2019)

    Hội thảo hưởng ứng Tuần lễ nước Quốc tế (VACI 2019)

    27/03/2019 04:03 PMChi tiết

    Ngày 22/3/2019, hưởng ứng Tuần lễ nước Quốc tế Việt Nam - VACI 2019 diễn ra từ ngày 22 - 25/3/2019, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội do Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) tổ chức hội thảo “Quản lý tổng hợp nguồn nước, đất và dinh dư