• Giống dừa ta

  Giống dừa ta

  21/11/2017 02:05 PMChi tiết

  Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hải, Bành Quốc Thịnh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 • Giống dừa xiêm

  Giống dừa xiêm

  21/11/2017 02:03 PMChi tiết

  Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hải, Bành Quốc Thịnh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 • Giống điều ĐDH 102-93

  Giống điều ĐDH 102-93

  21/11/2017 11:31 AMChi tiết

  Tác giả: PGS.TS Tạ Minh Sơn, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Hoàng Vinh, Trần Văn Quốc, Lê Thị Tâm Hiền, Đoàn Công Nghiêm,Nguyễn Tấn Hưng và CTV. Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 • Giống điều ĐDH66-14

  Giống điều ĐDH66-14

  21/11/2017 11:28 AMChi tiết

  Tác giả: PGS.TS Tạ Minh Sơn, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Hoàng Vinh, Trần Văn Quốc, Lê Thị Tâm Hiền, Đoàn Công Nghiêm, Nguyễn Tấn Hưng và CTV. Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 • Giống điều ĐDH67-15

  Giống điều ĐDH67-15

  21/11/2017 11:26 AMChi tiết

  Tác giả: PGS.TS Tạ Minh Sơn, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Hoàng Vinh, Trần Văn Quốc, Lê Thị Tâm Hiền, Đoàn Công Nghiêm, Nguyễn Tấn Hưng và CTV. Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 • Giống môn sáp MDH01

  Giống môn sáp MDH01

  21/11/2017 11:24 AMChi tiết

  Giống khoai sáp MDH.01 do TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Trần Tiến Dũng, ThS. Hồ Sĩ Công, ThS. Nguyễn Trung Bình; (Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB); PGS.,TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Trung tâm Tài nguyên Thực vật), Nguyễn Kim Hoa (Phú Yên)

 • Giống sắn KM7

  Giống sắn KM7

  21/11/2017 11:22 AMChi tiết

  Tác giả: ThS. Hồ Sĩ Công; TS. Hồ Huy Cường; TS. Nguyễn Hữu Hỷ; KS. Lê Văn Thìn; ThS. Đinh Quốc Huy; KS. Đặng Văn Tần. Viện KHKT NN Duyên hải Nam Trung Bộ