• THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC DƯA LƯỚI HOÀNG NGÂN
  Giống dưa lưới F1 Hoàng Ngân do Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ lai tạo và chọn lọc. Giống cho quả đồng đều, hình elip, vỏ có màu vàng sáng đậm khi chín, lưới thưa, khối lượng trung bình quả dao động từ 1,6 – 2,0 kg. Thịt quả màu cam nhạt, rất giòn, ngọt. Độ Brix: Phần ăn được trung bình đạt 13,5 % ºBrix; Phần ruột quả từ 15 - 17 % ºBrix.

  Chi tiết

 • GIỐNG VỪNG BĐ.01
  Giống vừng BĐ.01 được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ lai tạo và chọn lọc từ tổ hợp lai đơn CUMS-17 x Vừng vàng Bình Định. Giống đã được tự công bố lưu hành giống cây trồng theo Quyết định số 491/VNTB-KH ngày 04/11/2022 của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ cho vùng sinh thái Duyên hải Nam Trung bộ.

  Chi tiết

 • GIỐNG ĐẬU XANH ĐXBĐ.07
  Giống đậu xanh ĐXBĐ.07 được Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ lai tạo và chọn lọc từ tổ hợp lai đơn NM94 x KPS2. Giống đã được tự công bố lưu hành giống cây trồng theo Quyết định số 485/VNTB-KH ngày 31/10/2022 của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.

  Chi tiết

 • GIỐNG LÚA THUẦN BĐR999
  Giống lúa BĐR999 được chọn lọc từ tổ hợp lai VTNA06/An Sinh 1399 theo định hướng giống lúa năng suất cao, phù hợp cho chế biến. Giống đã được Cục Trồng trọt công nhận lưu hành theo Quyết định số 237/QĐ-TT-VPPN ngày 13/9/2022 cho vùng Tây Nguyên và Quyết định số 264/QĐ-TT-VPPN ngày 28/9/2022 cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ

  Chi tiết

 • GIỐNG LÚA THUẦN BĐR57
  Giống lúa BĐR57 được chọn lọc từ tổ hợp lai (AN26-1/Khao Dawk Mali 105) theo định hướng giống lúa chất lượng cao. Giống đã được Cục Trồng trọt công nhận lưu hành theo Quyết định số 265/QĐ-TT-VPPN ngày 28/9/2022 cho các vụ, vùng trồng lúa tại các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung bộ và các vụ, vùng trồng lúa tại các tỉnh Tây Nguyên.

  Chi tiết

 • GIỐNG LÚA BĐR27
  Giống AN27 được lai tạo và chọn lọc và được công nhận giống sản xuất thử theo Quyết định số 450/QĐ-TT-CLT của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Chi tiết

 • QUY TRÌNH KỸ THUẬTMỚI CỦA VIỆN
  Các quy trình kỹ thuật của Viện trong những năm qua

  Chi tiết

 • Giống hoa huệ hương
  Tác giả: Lê Văn Luy, Trần Minh Hải - Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Nguyễn Thị Kim Lý - Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống bí xanh chữ thập
  Tác giả: Lê Văn Luy, Trần Tuấn Vũ, Cao Thị Trầm -Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Tạ Kim Bính - Trung tâm Tài nguyên Thực vật - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống hoa loa kèn tứ quý
  Tác giả: Vũ Văn Khuê, Cao Thị Trầm - Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Đặng Văn Đông, Mai Thị Ngoan - Viện Nghiên cứu Rau quả - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống ớt cay chỉ thiên lai F1 BĐC.01
  Tác giả: Lê Văn Luy, Phan Ái Chung, Lý Nữ Cẩm Duyên, Cao Thị Trầm, Vũ Văn Khuê -Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Trần Kim Cương - Viện Cây ăn quả miền Nam - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống bưởi trụ (09 CÂY ĐẦU DÒNG)
  Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Viết Minh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống dừa ta
  Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hải, Bành Quốc Thịnh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống dừa xiêm
  Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hải, Bành Quốc Thịnh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống điều ĐDH 102-93
  Tác giả: PGS.TS Tạ Minh Sơn, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Hoàng Vinh, Trần Văn Quốc, Lê Thị Tâm Hiền, Đoàn Công Nghiêm,Nguyễn Tấn Hưng và CTV. Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống điều ĐDH66-14
  Tác giả: PGS.TS Tạ Minh Sơn, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Hoàng Vinh, Trần Văn Quốc, Lê Thị Tâm Hiền, Đoàn Công Nghiêm, Nguyễn Tấn Hưng và CTV. Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống điều ĐDH67-15
  Tác giả: PGS.TS Tạ Minh Sơn, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Hoàng Vinh, Trần Văn Quốc, Lê Thị Tâm Hiền, Đoàn Công Nghiêm, Nguyễn Tấn Hưng và CTV. Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống môn sáp MDH01
  Giống khoai sáp MDH.01 do TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Trần Tiến Dũng, ThS. Hồ Sĩ Công, ThS. Nguyễn Trung Bình; (Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB); PGS.,TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Trung tâm Tài nguyên Thực vật), Nguyễn Kim Hoa (Phú Yên)

  Chi tiết

 • Giống sắn KM7
  Tác giả: ThS. Hồ Sĩ Công; TS. Hồ Huy Cường; TS. Nguyễn Hữu Hỷ; KS. Lê Văn Thìn; ThS. Đinh Quốc Huy; KS. Đặng Văn Tần. Viện KHKT NN Duyên hải Nam Trung Bộ

  Chi tiết

 • Giống lúa DH39
  Tác giả: TS. Lại Đình Hòe, KS. Đỗ Minh Hiện, ThS. Đinh Quốc Huy và CTV., Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

  Chi tiết