• Giống môn sáp MDH01

  Giống môn sáp MDH01

  21/11/2017 11:24 AMChi tiết

  Giống khoai sáp MDH.01 do TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Trần Tiến Dũng, ThS. Hồ Sĩ Công, ThS. Nguyễn Trung Bình; (Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB); PGS.,TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Trung tâm Tài nguyên Thực vật), Nguyễn Kim Hoa (Phú Yên)

 • Giống sắn KM7

  Giống sắn KM7

  21/11/2017 11:22 AMChi tiết

  Tác giả: ThS. Hồ Sĩ Công; TS. Hồ Huy Cường; TS. Nguyễn Hữu Hỷ; KS. Lê Văn Thìn; ThS. Đinh Quốc Huy; KS. Đặng Văn Tần. Viện KHKT NN Duyên hải Nam Trung Bộ

 • Giống lúa DH39

  Giống lúa DH39

  21/11/2017 11:19 AMChi tiết

  Tác giả: TS. Lại Đình Hòe, KS. Đỗ Minh Hiện, ThS. Đinh Quốc Huy và CTV., Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

 • Giống lúa AN1

  Giống lúa AN1

  21/11/2017 11:18 AMChi tiết

  Tác giả: ThS. Hồ Sĩ Công, ThS. Đinh Quốc Huy và CTV., Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

 • Giống lúa ANS2

  Giống lúa ANS2

  21/11/2017 11:12 AMChi tiết

  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân, Hồ Lệ Quyên.

 • Giống lúa AN26-1

  Giống lúa AN26-1

  21/11/2017 11:10 AMChi tiết

  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân, Trần Vũ Thị Bích Kiều.

 • Giống lúa AN13

  Giống lúa AN13

  21/11/2017 11:07 AMChi tiết

  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân và, Trần Vũ Thị Bích Kiều.