• CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI TỈNH KHÁNH HÒA
    Lựa chọn được 27 đối tượng cây trồng và vật nuôi (lúa, lạc, ngô, đậu xanh, vừng, rau các loại, dưa hấu, tỏi, măng tây, kiệu, khoai sáp, chuối mốc, chuối cau, xoài, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, na, mít, dừa xiêm, táo, mía đường, mía tím, cỏ và bò lai lấy thịt, lợn, gà), thiết lập được 32 cơ cấu cây trồng và vật nuôi

    Chi tiết