Tin tức

  • Thay đổi tập quán sạ dày
    Thay đổi tập quán sạ dày

    “Gieo sạ mật độ hợp lý cây lúa phát huy hết các yếu tố cấu thành năng suất như hạt chắc/bông nhiều hơn, tỷ lệ lép ít hơn, do đó ruộng trong mô hình dù lượng giống gieo sạ ít hơn, nhưng năng suất cho cao hơn những diện tích gieo sạ mật độ dày. Vụ HT 2016 này dù phải đối mặt với nắng hạn kéo dài nhưng năng suất lúa ĐV108 của ruộng trong mô hình đạt được hơn 71,1 tạ/ha, trong khi ruộng ngoài mô hình

Đề tài khoa học

Hành chính quản trị

Hình ảnh hoạt động

2
7