Tin tức

  • Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải NTB: Hoạt động nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả nổi bật
    Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải NTB: Hoạt động nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả nổi bật

    Hoạt động KHCN trong năm 2021 của Viện cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Được Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT công nhận 3 quy trình canh tác lúa: Quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến cho vùng Bắc Trung bộ với lợi nhuận tăng 7,7-8,6 triệu đồng so với đối chứng. Quy mô áp dụng trên 2.000 ha/năm; Quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến cho các tỉnh phía Bắc vùng Nam Trung bộ với lợi nhuận tăng

Hành chính

Hình ảnh hoạt động

2
7
Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Hội nghị tổng kết năm 2016
Hội thảo tưới nước tiết kiệm và quản lý dinh dưỡng
viện Kali Quốc tế
kết nạp đảng Đỗ Thị Nguyệt
Kết nạp đảng Hồ Thị Hân
Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên
Hình ảnh lúa ANS1 tại Quảng Ngãi