• HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

  HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

  31/08/2018 09:56 AMChi tiết

  Ngày 21, 22/8/2018 tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2018 để đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu.

 • Hội nghị thường niên lần thứ 4 dự án ACIAR

  Hội nghị thường niên lần thứ 4 dự án ACIAR

  23/07/2018 10:01 AMChi tiết

  Từ ngày 16-18/7/2018, dự án ACIAR “Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Australia” đã tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 4 tại Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ nhằm đánh giá kết quả hoạt động của dự án trong năm 2018 và lập kế hoạch hoạt động cho năm 2019.

 • Tập huấn dự án ACIAR năm 2018

  Tập huấn dự án ACIAR năm 2018

  23/07/2018 08:51 AMChi tiết

  Từ ngày 13-15/7/2018, tại Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ đã tổ chức lớp tập huấn với nội dung “+ Thiết kế và vận hành hệ thống tưới phun mưa, nhỏ giọt cho cây trồng; + Phương pháp phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp” thuộc dự án ACIAR “Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Australia”.

 • ĐOÀN CÔNG TÁC CSA BÌNH THUẬN THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC

  ĐOÀN CÔNG TÁC CSA BÌNH THUẬN THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC

  02/05/2018 08:16 AMChi tiết

  Trong khuôn khổ thực hiện gói thầu: Tư vấn kỹ thuật về các mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Thuận, Ban Điều phối Dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tổ chức chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bình Định cho các cán bộ nông nghiệp, khuyến nông và các hộ nông dân của huyện Bắc Bì