Danh bạ lãnh đạo Viện

admin15/01/2016 09:49 AM

VIỆN TRƯỞNG

TS. Hồ Huy Cường

Điện thoại cơ quan: 0256.3646688;

Email: hocuongntb@gmail.com; cuonghh.asisov@mard.gov.vn

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Lại Đình Hòe

ĐTCQ: 0256.3546875;

Email: hoevaas@yahoo.com