• Giống điều ĐDH66-14

  Giống điều ĐDH66-14

  21/11/2017 11:28 AMChi tiết

  Tác giả: PGS.TS Tạ Minh Sơn, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Hoàng Vinh, Trần Văn Quốc, Lê Thị Tâm Hiền, Đoàn Công Nghiêm, Nguyễn Tấn Hưng và CTV. Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 • Giống điều ĐDH67-15

  Giống điều ĐDH67-15

  21/11/2017 11:26 AMChi tiết

  Tác giả: PGS.TS Tạ Minh Sơn, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Hoàng Vinh, Trần Văn Quốc, Lê Thị Tâm Hiền, Đoàn Công Nghiêm, Nguyễn Tấn Hưng và CTV. Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 • Giống môn sáp MDH01

  Giống môn sáp MDH01

  21/11/2017 11:24 AMChi tiết

  Giống khoai sáp MDH.01 do TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Trần Tiến Dũng, ThS. Hồ Sĩ Công, ThS. Nguyễn Trung Bình; (Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB); PGS.,TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Trung tâm Tài nguyên Thực vật), Nguyễn Kim Hoa (Phú Yên)

 • Giống sắn KM7

  Giống sắn KM7

  21/11/2017 11:22 AMChi tiết

  Tác giả: ThS. Hồ Sĩ Công; TS. Hồ Huy Cường; TS. Nguyễn Hữu Hỷ; KS. Lê Văn Thìn; ThS. Đinh Quốc Huy; KS. Đặng Văn Tần. Viện KHKT NN Duyên hải Nam Trung Bộ

 • Giống lúa DH39

  Giống lúa DH39

  21/11/2017 11:19 AMChi tiết

  Tác giả: TS. Lại Đình Hòe, KS. Đỗ Minh Hiện, ThS. Đinh Quốc Huy và CTV., Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

 • Giống lúa AN1

  Giống lúa AN1

  21/11/2017 11:18 AMChi tiết

  Tác giả: ThS. Hồ Sĩ Công, ThS. Đinh Quốc Huy và CTV., Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

 • Giống lúa ANS2

  Giống lúa ANS2

  21/11/2017 11:12 AMChi tiết

  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân, Hồ Lệ Quyên.