• Giống lạc LDH.09

  Giống lạc LDH.09

  21/11/2017 10:54 AMChi tiết

  Tác giả: Hoàng Minh Tâm, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Trương Thị Thuận, Bùi Ngọc Thao, Lê Thị Thanh Thủy, Đường Minh Mạnh, Đỗ Thị Xuân Thùy (Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ); Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thu (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ).

 • Giống lạc LDH.10

  Giống lạc LDH.10

  21/11/2017 10:51 AMChi tiết

  Tác giả: Hồ Huy Cường, Hoàng Minh Tâm, Mạc Khánh Trang, Trương Thị Thuận, Bùi Ngọc Thao, Lê Thị Thanh Thủy, Cái Đình Hoài, Nguyễn Trung Bình, Nguyễn Ngọc Bình (Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ); Nguyễn Xuân Thu (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ) .

 • Giống lạc LDH.06

  Giống lạc LDH.06

  21/11/2017 10:46 AMChi tiết

  Tác giả: Hoàng Minh Tâm, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Phan Trần Việt, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Ngọc Bình (Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ); Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thu (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ) ; Đặng Bá Đàn (Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây nguyên).

 • Giống lạc LDH.04

  Giống lạc LDH.04

  30/10/2017 03:18 PMChi tiết

  Tác giả: Hồ Huy Cường, Hoàng Minh Tâm, Mạc Khánh Trang, Trương Thị Thuận, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Ngọc Bình, Phan Trần Việt

 • Giống lạc LDH.01

  Giống lạc LDH.01

  30/10/2017 03:09 PMChi tiết

  Tác giả: Hồ Huy Cường, Tạ Minh Sơn, Hoàng Minh Tâm, Mạc Khánh Trang, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Trung Bình, và CTV.

 • HỢP TÁC GIỮA VIỆN ASISOV VỚI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ

  HỢP TÁC GIỮA VIỆN ASISOV VỚI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ

  30/10/2017 08:49 AMChi tiết

  Ngày 26.10.2017, tại trụ sở Viện, Lãnh đạo Viện và đại diện các đơn vị đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố. Đại diện phía Công ty Giống cây trồng Nha Hố, có ông Trần Anh Hào – Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Xuân Long – TGĐ Công ty.