• GIỐNG LÚA AN26 -1

  GIỐNG LÚA AN26 -1

  16/01/2016 09:17 AMChi tiết

  TS. Lưu Văn Quỳnh*, KS. Nguyễn Thị Huyền, KS. Tạ Thị Huy Phú, KS. Phạm Văn Nhân, KS. Trần Vũ Thị Bích Kiều (Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB)

 • GIỐNG LÚA AN13

  GIỐNG LÚA AN13

  16/01/2016 09:16 AMChi tiết

  TS. Lưu Văn Quỳnh*, KS. Nguyễn Thị Huyền, KS. Tạ Thị Huy Phú, KS. Phạm Văn Nhân và KS. Trần Vũ Thị Bích Kiều (Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ)