Kết quả Quản lý điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính và tăng cường năng lực KHCN năm 2017

admin03/05/2018 03:08 PM

1. Tên nhiệm vụ: Quản lý điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính và tăng cường năng lực KHCN

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo

Những người thực hiện chính: Hồ Huy Cường, Nguyễn Thanh Phương, Lại Đình Hòe, Nguyễn Diệu, Trần Đình Phúc, Nguyễn Văn Hiệu, Trần Văn Quốc, Hồ Thị Hân, Trần Thị Phương Trâm, Lê Thị Phương Lan, Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Như Thoa, Hoàng Thanh Tú, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Nam Phương, Đỗ Thị Nguyệt.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ: Tăng cường tính hiệu quả của việc quản lý điều hành và tăng cường năng lực khoa học công nghệ.

4. Các nội dung phải thực hiện:

-  Báo cáo xây dựng kế hoạch KHCN, hợp tác quốc tế, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu trong nước và tăng cường trang thiết bị khoa học của Viện;

- Báo cáo kết quả triển khai tư vấn, tổ chức thẩm định các nhiệm vụ KHCN; Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học;

- Báo cáo quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực; trang thiết bị, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, Quản lý lao động tiền lương; công tác hành chính- quản trị;

- Báo cáo công tác tài chính, kế toán theo quy định

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ  1-12/2017

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 1.155.817.000 đồng 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 885.817.000 đồng

- Từ nguồn khác: 270.000.000 đồng

8. Sản phẩm nhiệm vụ:

Báo cáo xây dựng kế hoạch KHCN, hợp tác quốc tế, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu trong nước và tăng cường trang thiết bị khoa học của Viện.

- Báo cáo kết quả triển khai tư vấn, tổ chức thẩm định các nhiệm vụ KHCN; Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học

- Báo cáo quản lý,  khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực; trang thiết bị, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, Quản lý lao động tiền lương; công tác hành chính- quản trị

- Báo cáo công tác tài chính, kế toán theo quy định

Tin cùng chuyên mục