Kết quả Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2016

admin06/05/2018 08:15 AM

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phan Thanh Hải

Những người thực hiện chính: TS. Phan Thanh Hải, ThS. Hoàng Vinh, ThS. Nguyễn Tấn Hưng, KS.  Hà Văn Tứ, KS.  Lê Thị Tâm Hiền, KS.  Lê Thị Trang, KS.  Trần Đình Nam, KS.  Phạm Văn Lân, ThS. Trương Thị  Diễm Hương, Tạ Thanh Hải, TS. Nguyễn Thanh Phương.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài  cho năng suất cao và chất lượng tốt cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ

4. Các nội dung phải thực hiện:

- Hoạt động 1:Mô tả đặc điểm nông sinh học của 7 giống/dòng  điều chọn làm bồ mẹ để lai tạo

- Hoạt động 2: Lai tạo được 12 tổ hợp đối với cây điều

- Hoạt động 3: Theo dõi sinh trưởng, phát triển của 30 dòng điều lai hữu tính từ năm 2015

- Hoạt động 4: Theo dõi khả năng sinh trưởng của 10 giống/dòng xoài ăn chín và ăn xanh giai đoạn kiến thiết cơ bản

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ  1-12/2016

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 785,500 triệu đồng, trong đó:

Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 785,500 triệu đồng

8. Sản phẩm nhiệm vụ:

- Báo cáo mô tả chi 7 giống/dòng điều được chọn làm bố mẹ. Năng suất của các dòng/ giống điều làm bố mẹ khá tốt dao động từ 5,5- 8,6kg/cây. Các dòng điều này có số lượng hạt/kg từ 130-168 hạt/kg và tỷ lệ nhân khá cao từ 27,4-30%.

- Báo cáo kết quả  lai tạo 12 tổ hợp đối với cây điều.;

- Báo cáo đánh giá khả năng sinh trưởng của 30 dòng điều lai hữu tính từ năm 2015.

- Báo cáo đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất của 10 giống/dòng xoài ăn chín và ăn xanh giai đoạn kiến thiết cơ bản.

Tin cùng chuyên mục