Kết quả NCPT giống dưa chuột lai F1 thích ứng với điều kiện khí hậu vùng Duyên hải Nam Trun

admin06/05/2018 08:20 AM

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống dưa chuột lai F1 thích ứng với điều kiện khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Văn Luy

Những người thực hiện chính: ThS. Lê Văn Luy, ThS.Vũ Văn Khuê, TS. Lại Đình Hoè, TS. Nguyễn Thanh Phương, KS. Phan Ái Chung, KS. Trần Tuấn Vũ, KS. Cao Thị Trầm, KS. Lý Nữ Cẩm Duyên, KS. Trần Vũ Thị Bích Kiều, TS. Nguyễn Trường Giang.

3. Mục tiêu nhiệm vụ

Chọn tạo và sản xuất thử giống dưa chuột lai F1 ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới nhằm nâng cao năng suất và chất chất lượng giống dưa chuột ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ

4. Các nội dung phải thực hiện:

Hoạt động 1:Đánh giá đặc điểm nông sinh học của mẫu giống để làm vật liệu lai tạo.

Hoạt động 2:Sản xuất thử giống dưa chuột lai F1 ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ  1-12/2016

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 635,000  triệu đồng, trong đó:

Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 635,000  triệu đồng

8. Sản phẩm nhiệm vụ:

- Báo cáo Tập đoàn công tác và đặc điểm nông sinh học 25 giống dưa chuột được lựa chọn làm bố mẹ để tạo giống lai F1

- Báo cáo kết quả sản xuất thử giống dưa chuột lai F1 (The Hunter 1.0 ) ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ

Tin cùng chuyên mục