LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 19/7 đến ngày 23/7/2021)

admin19/07/2021 03:36 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 19/7 đến ngày 23/7/2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(19/7/2021)

Thứ Ba

(20/7/2021)

Thứ Tư

(21/7/2021)

Thứ Năm

(22/7/2021)

Thứ Sáu

(23/7/2021)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục