So sánh, lựa chọn loại chế phẩm nano và liều lượng dùng thích hợp cho ngô trồng tại Bình Định

admin17/03/2020 08:40 AM

So sánh, lựa chọn loại chế phẩm nano và liều lượng dùng thích hợp cho ngô trồng tại Bình Định

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của dạng chế phẩm nano cũng như liều lượng dùng phù hợp đến sinh trưởng, năng suất và khả năng chống chịu của cây ngô tại Bình Bịnh. Thí nghiệm so sánh 10 công thức, trong đó 9 công thức là tổ hợp của 3 mẫu chế phẩm và 3 liều lượng dùng, 1 công thức đối chứng phun nước lã. Thí nghiệm bố trí kiểu RCBD với 3 lần lặp lại, giống ngô PAC 999, trên đất phù sa không được bồi hàng năm. Kết quả đã xác định được công thức PBL2, liều dùng (6.625 mg/ha) cho năng suất 6,52 tấn/ha và công thức PBL3, liều dùng (3.375 mg/ha) cho năng suất 6,63 tấn/ha, cao hơn so với công thức đối chứng 0,81 tấn/ha và 0,92 tấn/ha.

Tin cùng chuyên mục