Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa do BĐKH đến các cơ cấu cây trồng ngắn ngày ở huyện Vạn Ninh

admin01/12/2020 09:38 AM

Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa do biến đổi khí hậu đến các cơ cấu cây trồng ngắn ngày ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

HỒ HUY CƯỜNG, NGUYỄN PHI HÙNG, PHẠM VŨ BẢO, VŨ VĂN KHUÊ

TÓM TẮT


Trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhiệt độ trung bình ở huyện Vạn Ninh có xu
hướng ngày càng tăng, lượng mưa trong mùa khô có xu hướng giảm và tăng
lượng mưa trong mùa mưa dẫn đến các hiện tượng cực đoan như: khô hạn,
thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô, lũ lụt trong mùa mưa. Mục tiêu của
nghiên cứu này là xác định những điểm mạnh, tồn tại của từng cơ cấu cây
ngắn ngày hiện có để lường trước những rủi ro, hoặc cân nhắc trong quá trình
sản xuất. Kết quả cho thấy điều kiện khí hậu vùng sản xuất phù hợp với yêu
cầu sinh thái về khí hậu của cây lúa, lạc, vừng, đậu, ngô và rau màu trong cả
vụ đông xuân (ĐX), hè thu (HT), thu đông (TĐ), xuân hè (XH). Đồng thời,
trong bối cảnh biến đổi khí hậu, phân bố lượng mưa trong các tháng mùa hè
(từ tháng 6 - 8) tăng nên thuận lợi cho canh tác cây màu trong vụ HT trên
chân đất không chủ động nước tưới. Tuy nhiên cũng xác định một số điểm
yếu như vụ lúa TĐ của các cơ cấu sẽ có nguy cơ mất mùa do ngập úng trong
thời điểm hiện nay, cũng như dự báo đến năm 2030 do BĐKH; cơ cấu cây
màu cũng có nguy cơ làm suy giảm tài nguyên đất cát ven biển và nguồn
nước ngầm trong trong vụ XH và HT do phải sử dụng nước ngầm để tưới cho
cây trồng.

Tin cùng chuyên mục