LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 06/9 đến ngày 10/9/2021)

admin07/09/2021 04:28 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 06/9 đến ngày 10/9/2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(06/9/2021)

Thứ Ba

(07/9/2021)

Thứ Tư

(08/9/2021)

Thứ Năm

(09/9/2021)

Thứ Sáu

(10/9/2021)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục