Giống hoa loa kèn tứ quý

admin21/11/2017 02:11 PM

Giống hoa loa kèn tứ quý

a. Nguồn gốc

Tác giả: Vũ Văn Khuê, Cao Thị Trầm - Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Đặng Văn Đông, Mai Thị Ngoan - Viện Nghiên cứu Rau quả - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Giống hoa loa kèn Tứ quý (Lilium longiflorum)có nguồn gốc từ Đan Mạch, được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tuyển chọn từ năm 2011- 2013.

b. Những đặc điểm chính và phạm vi thích nghi

Giống hoa Loa kèn Tứ quý có khả năng chịu nhiệt và thích nghi với điều kiện khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Giống sinh trưởng tốt, ra hoa trong vụ Đông xuân, Xuân hèở vùng Duyên hải Nam Trung bộ, thân cây thẳng và đường kính thân đạt từ 1,1 - 1,2cm, chiều cao đạt từ 105 - 115 cm, lá cứng và màu xanh đậm, ít bị sâu bệnh, tỷ lệ cây cho hoa đạt trên 90%, số hoa trung bình từ 3-4 hoa/cây, đường kính hoa từ 18 - 20 cm, hoa màu trắng trong, hương thơm, độ bền hoacắt từ 7- 8 ngày và hoa nở rải rác nên có thể thu trong một thời gian dài để cung ứng cho người sử dụng.

Tin cùng chuyên mục