Giống dừa xiêm

admin21/11/2017 02:03 PM

Giống dừa xiêm

a. Nguồn gốc

Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hải, Bành Quốc Thịnh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Giống dừa Xiêm ( dừa uống nước) được chọn lọc từ quần thể dừa uống tại, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Giống đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định công nhận là cây đầu dòng  theo Quyết định số 4384/SNN-TrTr ngày 25 tháng 12 năm 2013.

b. Những đặc điểm chính và phạm vi thích nghi

Cây giống có nguồn gốc tại địa phương.  Cây cao trung bình 4,7 m, đường kính thân 22 - 25 cm. Số lượng lá 22-30 , chiều dài lá 4  4,4 m. Thời gian ra hoa chính từ tháng 9-10 hàng năm, thu hoạch từ tháng 5-8. Số lượng buồng hoa/cây 10 buồng hoa/cây/ năm, số lượng buồng quả/cây 9 buồng, số quả/buồng 15 quả. Năng suất đạt 135 quả/cây. Khối lượng quả trung bình 1,45 kg, lượng nước 235 ml/quả, độ Brix 7,1%. Ít bị nhiễm bọ dừa và đốm lá.

Giống dừa xiêm  thích nghi với điều kiện thời tiết và đất đai của vùng Duyên hải Nam Trung bộ

Tin cùng chuyên mục