Giống hoa huệ hương

admin21/11/2017 02:18 PM

Giống hoa huệ hương

a. Nguồn gốc

Tác giả: Lê Văn Luy, Trần Minh Hải - Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Nguyễn Thị Kim Lý - Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Giống Huệ Hương được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ thu thập và tuyển chọn từ năm 2012 - 2015.

b. Những đặc điểm chính và phạm vi thích nghi

Giống Huệ Hươngcó thời gian từ trồng đến thu hoạch hoa lứa đầu từ 58-62 ngày;thân màu xanh; thế lá nửa đứng, lá màu xanh nhạt; hoa loại cánh đơn, dạng hoa nhỏ, số hoa/cành từ 50-56 hoa, đường kính hoa 2,0cm gồm 6 cánh hoa, màu trắng, hương thơm dịu nhẹ, độ bền hoa cắt từ 5-6 ngày. Giống bị nhiễm nhẹ bệnh thối rễ và thân, tỷ lệ chai bông <5%, năng suất cành thương phẩm bình quân đạt 505.650cành/ha.

Giống Huệ Hương thích hợp trồng vụ Đông xuân và Xuân hè ở các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Tin cùng chuyên mục