QUY TRÌNH KỸ THUẬTMỚI CỦA VIỆN

admin21/11/2017 02:22 PM

QUY TRÌNH KỸ THUẬT MỚI CỦA VIỆN

1

Quy trình sản xuất lạc thu đông trên đất đồi gò vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Năm 2010

Quy trình kỹ thuật trồng sa nhân tím dưới tán rừng trồng và tán rừng tự nhiên. Năm 2010

Quy trình kỹ thuật canh tác lúa chịu hạn vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Năm 2011

Quy trình thâm canh lúa lai thương phẩm cho vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Năm 2011

Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc ớt cay đạt năng suất cao tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Năm 2011

Quản lý dinh dưỡng tổng hợp cho cây điều (Biochar). Năm 2012

Quản lý dinh dưỡng tổng hợp cho cây lạc (Biochar). Năm 2012

Quy trình canh tác mía bền vững trên đất dốc (làm đất tiểu bậc thang). Năm 2012

Quy trình kỹ thuật canh tác lúa trên ruộng bị nhiễm phèn. Năm 2013

Quy trình Canh tác đậu xanh tổng hợp cho các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ. Năm 2014

Quy trình canh tác canh tác sắn bền vững trên đất gò đồi vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Năm 2014

Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và điều khiển nở hoa cho giống hoa loa kèn tứ Quý ở các tỉnh miền Trung. Năm 2014

Quy trình sản xuât chế phẩm sinh học DHSH-01. Năm 2014

Quy trình xử lý thân lá lạc và sử dụng chất che phủ hữu cơ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2014

Quy trình canh tác tổng hợp cây sầu riêng ở huyện Khánh Sơn. Năm 2014

Quy trình kỹ thuật Canh tác đậu xanh trên đất lúa. Năm 2015

Quy trình kỹ thuật Canh tác lạc trên đất lúa. Năm 2015

Quy trình kỹ thuật canh tác ngô trên đất lúa. Năm 2015

Quy trình thâm canh giống bí xanh chữ thập tại Bình Định Định. Năm 2015

Quy trình  trồng và chăm sóc hoa huệ  vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Năm 2015

Quy trình canh tác ngô bền vững. Năm 2015

Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây cói tại Bình Định. Năm 2015

Sử dụng chảo bốc thoát hơi nước cho cây lạc. Năm 2016

Tưới tiết kiệm nước (mini pan) cho cây xoài. Năm 2016

Tưới tiết kiệm nước (mini pan)  cho cây điều. Năm 2016

Quy trình kt canh tác tổng hợp dừa lấy dầu cho vùng Nam Trung bộ.  Năm 2017

Quy trình kt canh tác tổng hợp dừa uống nước cho vùng  Bắc Trung bộ.  Năm 2017

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lai giống ớt cay chỉ thiên lai F1 BĐC.01 cho vùng duyên hải Nam Trung bộ.  Năm 2017

Quy trình quản lý dinh dưỡng, nước tưới tổng hợp cho cây lạc trên đất cát tỉnh Bình Định.  Năm 2017

Quy trình quản lý dinh dưỡng, nước tưới tổng hợp cho cây xoài trên đất cát tỉnh Bình Định.  Năm 2017

Tin cùng chuyên mục