LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020)

admin17/03/2020 08:40 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(16/3/2020)

Thứ Ba

(17/3/2020)

Thứ Tư

(18/3/2020)

Thứ Năm

(19/3/2020)

Thứ Sáu

(20/3/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: Gia Lai

Chiều: Hà Nội

Sáng: Hà Nội

Chiều: Hà Nội

Sáng: Hà Nội

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Nghệ An

Nghệ An

Nghệ An

Nghệ An

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện


Tin cùng chuyên mục