• HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHỤC HỒI SẢN XUẤT ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH LÚA BỊ NGẬP

    HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHỤC HỒI SẢN XUẤT ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH LÚA BỊ NGẬP

    21/02/2017 09:27 AMChi tiết

    Ngày 17/2/2017, Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ phối hợp cùng Phòng NN&PTNT huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định tổ chức hướng dẫn kỹ thuật phục hồi sản xuất lúa bị ngập úng. Đại diện có TS. Hồ Huy Cường – Viện trưởng; ông Phan Văn Khiêm – trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tuy Phước cùng lãnh đạo xã Phước Thuận và xã Phước Thắng cùng hơn 150 hộ dân đại diện cho các hộ bị thiệt hại do lũ lụt đầu t