• Hội nghị công nhân viên chức năm 2016

  Hội nghị công nhân viên chức năm 2016

  11/03/2016 04:36 PMChi tiết

  Ngày 11/03/2016, Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ đã tổ chức Hội nghị công nhân viên chức năm 2016. Đây là hội nghị được tổ chức thường niên với sự có mặt của Đảng ủy, Lãnh đạo viện và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Viện.

 • Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015

  Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015

  01/03/2016 03:24 PMChi tiết

  Ngày 25/02/2016, tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, Khối cơ quan HCSNTW đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016.