• Đoàn Newzerland đến thăm và làm việc với Viện

    Đoàn Newzerland đến thăm và làm việc với Viện

    23/05/2016 09:43 AMChi tiết

    Ngày 20/5/2016 tại Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ đồng chí Hồ Huy Cường – Viện trưởng cùng lãnh đạo trung tâm NC&PT Cây lâu năm có buổi làm việc với ông Noel Blocham đại diện Công ty TNHH Quốc tế LefResh và ông David Cranwell giám đốc Công ty TNHH tư vấn TE MATA.