LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023)

admin13/09/2023 04:40 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(11/9/2023)

Thứ Ba

(12/9/2023)

Thứ Tư

(13/9/2023)

Thứ Năm

(14/9/2023)

Thứ Sáu

(15/9/2023)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Cơ sở II

Chiều:VP Cơ sở II

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác TP Hồ Chí Minh

Công tác TP Hồ Chí Minh

Công tác Đăk Lăk

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn- BĐịnh

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Cơ sở II

Chiều:VP Cơ sở II

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  Cát Hiệp- Phù Cát

Chiều: Cát Hiệp- Phù Cát

Công tác Đăk Lăk

Tin cùng chuyên mục