• Phát triển sản xuất giống lúa thuần khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
  Chủ nhiệm dự án: Hồ Huy Cường

  Chi tiết

 • Xây dựng mô hình canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào tại một số tỉnh NTB
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Đức Thọ Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Đức Thọ, Vũ Văn Khuê, Nguyễn Thị Như Thoa, Trần Minh Hải, Hoàng Thúy Nga, Võ Xuân Hoàng, Nguyễn Anh Thương, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Hòa Hân, Đoàn Thị Mỹ Tài.

  Chi tiết

 • NC tạo VLKĐ phục vụ tạo giống đậu tương chất lượng cao cho vùng DHNTB và TN
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Đỗ Thị Xuân Thùy Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Trương Thị Thuận, Phan Trần Việt, Đường Minh Mạnh, Nguyễn Lâm Tường Vy.

  Chi tiết