TRUNG TÂM NC&PT CÂY LÂU NĂM

admin15/01/2016 09:56 AM

TRUNG TÂM NC&PT CÂY LÂU NĂM

Email: ttcaylaunam.vntb@gmail.com      ĐT: 02563.850046* Quyết định thành lập:  Số 397/QĐ-KHNN-TC, ngày 30/5/2006

a. Vị trí, chức năng

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cây lâu năm và bán khô hạn là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo về lĩnh vực cây lâu năm (cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp,...) và cây trồng bán khô hạn cho vùng Nam Trung bộ.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Trụ sở chính đặt tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

b. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực về cây lâu năm, cây trồng bán khô hạn cho các vùng sinh thái nói chung và tiểu vùng khó khăn nói riêng (hạn hán, đất bạc màu, sa mạc hóa...);

- Thu thập, nhập nội, xây dựng tập đoàn công tác đối với cây trồng lâu năm và cây trồng bán khô hạn;

- Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen địa phương về cây trồng lâu năm và  cây trồng bán khô hạn;

- Chọn, tạo giống cây trồng lâu năm, cây bán khô hạn cho các vùng sinh thái nói chung và tiểu vùng khó khăn (hạn hán, đất bạc màu, sa mạc hóa  ...) thích ứng với điều kiện sinh thái Vùng;

- Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật quản lý cây trồng tổng hợp đối với cây trồng lâu năm và cây trồng bán khô hạn cho Vùng;

- Tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và khuyến nông trong lĩnh vực cây lâu năm cây trồng bán khô hạn;

- Thực hiện hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan đến cây lâu năm, cây trồng bán khô hạn;

- Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông lâm nghiệp theo đúng qui định của pháp luật;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo qui định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


* Số cán bộ CNV: 09thành viên


Giám đốc Trung tâm: ThS. Hoàng Vinh

Email: hoangvinh.vntb@gmail.com

Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Tấn Hưng

Email: tanhungvntb@gmail.com


* Các thành viên

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Trần Đình Nam

1975

Thạc sỹNCV

2

Nguyễn Phương Nghị

1979

Thạc sỹNCV

3

Lê Thị Trang

1983

Đại họcNCV

4

Bùi Ngọc Thao

1987

Đại học

NCV

5

Lê thị Hằng

1989Đại họcNCV

6

Đặng Thị Ngọc Hà1992Đại họcKế toán
7Phạm Thị Hoè1983Đại họcNCV