LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023)

admin23/05/2023 03:57 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(22/5/2023)

Thứ Ba

(23/52023)

Thứ Tư

(24/5/2023)

Thứ Năm

(25/5/2023)

Thứ Sáu

(26/5/2023)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Công tác Hà Nội

Công tác Hà Nội

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Công tác Hà Nội

Công tác Đà Nẵng

Công tác Đà Nẵng

Công tác Đà Nẵng

Công tác Đà Nẵng

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục