LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)

admin20/09/2022 09:12 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(19/9/2022)

Thứ Ba

(20/9/2022)

Thứ Tư

(21/9/2022)

Thứ Năm

(22/9/2022)

Thứ Sáu

(23/9/2022)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Công tác Gia Lai

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: Công tác Quang Ngai

Công tác Quang Ngai

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Ninh Thuan

Công tác Ninh Thuan

Tin cùng chuyên mục