• Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ nhiệm lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ nhiệm lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  16/01/2016 11:14 AMChi tiết

  Ngày 30/10/2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát đã ký Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Theo Quyết định số 2694/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 30/10/2012, kể từ ngày 01/11/2012, ông Nguyễn Văn Tạo, trưởng Ban Tổ chức, Hành chính và XDCB Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giữ chức Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp V

 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

  Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

  16/01/2016 11:14 AMChi tiết

  Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ nhà khoa học, cán bộ, công nhân viên của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần đáng kể trong việc đưa nền nông nghiệp nước nhà ngang tầm khu vực với nhiều mặt hàng xuất khẩu đứng hàng nhất, nhì thế giới.