• Quyết định công nhận 03 tiến bộ kỹ thuật Canh tác lúa tiên tiến
    1. Quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến cho các tỉnh vùng Bắc Trung bộ. 2. Quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến cho các tỉnh phía Bắc vùng Duyên hải Nam Trung bộ. 3. Quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến cho các tỉnh phía Nam vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

    Chi tiết

  • Quyết định công nhận 02 tiến bộ kỹ thuật Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc dừa lấy dầu và dừa uống
    1. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc dừa lấy dầu vùng Nam Trung bộ 2. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc dừa uống nước vùng Bắc Trung bộ

    Chi tiết