• Bảo tồn nguồn gen lan Đai Châu phân bố ở rừng An Lão tỉnh Bình Định
    Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Đức Dũng Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Thị Diễm Thúy, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Minh Lý, Bùi Thị Vĩ Thảo, Văn Thế Vinh, Hồ Trúc Nhã, Nguyễn Quang Hải.

    Tải về Chi tiết