• Lễ kết nạp đảng viên chi bộ 1

  Lễ kết nạp đảng viên chi bộ 1

  24/04/2017 09:43 AMChi tiết

  Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Đỗ Thị Nguyệt, công tác tại Phòng Tổ chức Hành chính và quần chúng Hồ Thị Hân, công tác tại Phòng Tài chính Kế toán

 • Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ 1

  Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ 1

  21/04/2017 10:11 AMChi tiết

  Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu - Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017 được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017-2020 và đồng chí Nguyễn Văn Dương - Chi ủy viên Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017 được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017-2020.