• Giống hoa huệ hương

  Giống hoa huệ hương

  21/11/2017 02:18 PMChi tiết

  Tác giả: Lê Văn Luy, Trần Minh Hải - Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Nguyễn Thị Kim Lý - Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 • Giống bí xanh chữ thập

  Giống bí xanh chữ thập

  21/11/2017 02:15 PMChi tiết

  Tác giả: Lê Văn Luy, Trần Tuấn Vũ, Cao Thị Trầm -Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Tạ Kim Bính - Trung tâm Tài nguyên Thực vật - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 • Giống hoa loa kèn tứ quý

  Giống hoa loa kèn tứ quý

  21/11/2017 02:11 PMChi tiết

  Tác giả: Vũ Văn Khuê, Cao Thị Trầm - Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Đặng Văn Đông, Mai Thị Ngoan - Viện Nghiên cứu Rau quả - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 • Giống ớt cay chỉ thiên lai F1 BĐC.01

  Giống ớt cay chỉ thiên lai F1 BĐC.01

  21/11/2017 02:09 PMChi tiết

  Tác giả: Lê Văn Luy, Phan Ái Chung, Lý Nữ Cẩm Duyên, Cao Thị Trầm, Vũ Văn Khuê -Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Trần Kim Cương - Viện Cây ăn quả miền Nam - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 • Giống dừa ta

  Giống dừa ta

  21/11/2017 02:05 PMChi tiết

  Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hải, Bành Quốc Thịnh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 • Giống dừa xiêm

  Giống dừa xiêm

  21/11/2017 02:03 PMChi tiết

  Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hải, Bành Quốc Thịnh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.