ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NHIỆM KÌ 2017 – 2019

admin04/04/2017 04:45 PM

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

NHIỆM KÌ 2017 – 2019

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 20-KH/ĐTN ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn khối các cơ quan tỉnh thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; được sự thống nhất của Đảng ủy Viện và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đại hộiĐại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017diễn ra vào ngày 28 tháng 03 năm 2017. Đại hội là dịp để tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2014 – 2017, đồng thời đề ra chương trình hoạt động cho nhiệm kì mới của Đoàn Viện.Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Cảnh Miên - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Thanh Phương – Ủy viên BCH Đảng ủy Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, các đồng chí lãnh đạo các bộ môn, trung tâm trực thuộc Viện, các đại biểu đến từ các đơn vị bạn cùng toàn thể các đoàn viên, thanh niên trong Đoàn Viện.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các văn kiện quan trọng của Đại hội gồm Dự thảo Báo cáo tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ nhiệm kì 2014 – 2017, Dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2017 – 2019, Báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đoàn Viện nhiệm kì 2014 – 2017 và Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kì 2017 – 2022. Trong phần thảo luận cho các báo cáo trình Đại hội, các đoàn viên, thanh niên trong Đoàn Viện đã tích cực đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua nhằm xây dựng và hoàn thiện các văn kiện. Đại hội cũng nhận được những ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Nguyễn Cảnh Miên, bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Viện về chương trình hoạt động sắp đến của Đoàn Viện.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Miên – Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Ủy viên BCH Đảng ủy Viện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong không khí dân chủ và trách nhiệm, Đoàn Viện tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn Viện khóa mới và đã lựa chọn ra được 05 đồng chí đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kì tới. Sau phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đoàn Viện khóa IV đã bầu các đồng chí vào các chức danh cụ thể như sau:

  1. Đồng chí Trần Đào Anh Thiện – Bí thư Đoàn Viện
  2. Đồng chí Nguyễn Hòa Hân – Phó Bí thư Đoàn Đoàn Viện
  3. Đồng chí Lê Đức Dũng - Ủy viên BCH Đoàn Viện.
  4. Đồng chí Nguyễn Phú Diệu - Ủy viên BCH Đoàn Viện.
  5. Đồng chí Trần Thị Mai - Ủy viên BCH Đoàn Viện.

BCH Đoàn Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ Khóa IV, nhiệm kì 2017 – 2019

chụp ảnh lưu niệm cùng đ/c Nguyễn Cảnh Miên, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Định

vàđ/c Nguyễn Thanh Phương - Ủy viên BCH Đảng ủy Viện.

Đại hội cũng đã bầu ra 04 đồng chí tham dự Đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII gồm: đồng chí Trần Đào Anh Thiện – Bí thư Đoàn Viện, đồng chí Lê Đức Dũng - Ủy viên BCH Đoàn Viện, đồng chí Nguyễn Phú Diệu - Ủy viên BCH Đoàn Viện và đồng chí Trần Thị Mai - Ủy viên BCH Đoàn Viện.

Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ nhiệm kì 2017 – 2019, đã có 26 đồng chí đoàn viên được tổ chức lễ trưởng thành Đoàn. Đây là dịp đánh dấu những cống hiến của các đồng chí cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. 

Đ/c Nguyễn Cảnh Miên và Đ/c Nguyễn Thanh Phương trao giấy chứng nhận trưởng thành Đoàn cho các đoàn viên trong Đoàn Viện.

Ngay sau Lễ trưởng thành Đoàn, Đoàn Thư kí cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn Viện khóa IV và đồng chí Trần Đào Anh Thiện, bí thư Đoàn Viện đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Đại hội đại biểu Đoàn Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ nhiệm kì 2017 – 2019 khép lại để bắt đầu vào một hành trình mới với những hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên hứa hẹn sẽ sinh động, lôi cuốn hơn. Mong rằng, với sự chỉ đạo của Đoàn Khối, Đảng ủy Viện cũng như sự năng động của Ban chấp hành nhiệm kì mới và đặc biệt là các đoàn viên thanh niên, Đoàn Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhằm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Viện gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

CTV:  Trần Đào Anh Thiện

Tin cùng chuyên mục