Tình nguyện hè 2013

admin16/01/2016 09:45 AM
Tình nguyện hè ở Xã An Toàn - An Lão Bình Định ( Viện KHKT NN Duyên hải NTB, Sở KHCN, Hải Đoàn 48 và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ )

Tin cùng chuyên mục