• Đêm hội trăng rằm

    Đêm hội trăng rằm

    06/10/2017 08:09 AMChi tiết

    tối ngày 03/10/2017, Đoàn Viện đã phối hợp cùng Công Đoàn Viện tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2017