HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023,

admin08/02/2023 03:04 PM

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN HCSN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chiều ngày 10/02/2023, tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, Khối thi đua các cơ quan Hành chính sự nghiệp TW đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Chủ trì hội nghị có đồng chí Hồ Huy Cường - Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Khối trưởng Khối thi đua năm 2022 và đồng chí Vũ Bá Toản - Phó Giám đốc Bệnh viện Phong - Da Liễu Trung ương Quy Hòa, Phó trưởng khối thi đua năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Vân - Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Bình Định và Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng từ các đơn vị thuộc khối, gồm: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, Phân viện Điều tra Quy hoạch Rừng Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Huy Cường - Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, Khối trưởng Khối Thi đua nhận đinh, năm 2022 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị thành viên trong Khối đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng và phong phú; nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, chỉ tiêu thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp có hiệu quả vào phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh Bình Định phát động. Năm 2022, với phong trào thi đua đặc biệt, Khối đã tiếp tục hướng ứng phong trào thi đua “Bình Định chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các đơn vị đã tổ chức vận động công chức, viên chức và người lao động hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 01 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Định; tổ chức thành công Hội thao Khối cơ quan Hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và nhiều hoạt động khác được tổ chức tại các đơn vị trong Khối. Đồng chí Hồ Huy Cường đề nghị hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu và cách làm mới để phong trào thi đua của Khối ngày càng phát triển.

Thành viên Khối thảo luận

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ - Trưởng khối dự thảo. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2022 cũng như chỉ ra những khó khăn và hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua của Khối năm 2023 với việc tăng cường công tác chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức thực hiện. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực , hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong Khối.

Căn cứ vào các nội dung đăng ký thi đua từ đầu năm và các tiêu chí thi đua, Khối thi đua các cơ quan Hành chính sự nghiệp TW đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định thống nhất bình xét, lựa chọn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Phân viện Điều tra Quy hoạch Rừng Nam Trung bộ và Tây Nguyên là hai đơn vị có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định; đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 đơn vị gồm Bệnh viện Phong – Da liễu TW Quy Hòa, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ.

Hội nghị đã bầu Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa là đơn vị Trưởng khối và Liên Đoàn Địa chất Trung Trung Bộ là đơn vị phó Khối năm 2023. Kết thúc Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thực hiện ký giao ước thi đua, trước sự chứng kiến của toàn thể thành viên trong Khối và đại diện Ban thi đua, khen thưởng tỉnh Bình Định ./.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023

Thành viên Khối và đại diện Ban TĐKT chứng kiến ký giao ước 2023

Đỗ Thị Nguyệt - Văn phòng Viện

Tin cùng chuyên mục