THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

admin27/04/2022 08:36 AM

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

Được sự đồng ý của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại Viện. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ. Thông tin chi tiết như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Người đăng ký dự tuyển viên chức không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có đủ các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Lịch sử bản thân và gia đình rõ ràng; Phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt;

- Có văn bằng đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh, chứng chỉ tin học phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển;

- Có đủ sức khỏe đảm bảo công tác ổn định, lâu dài, phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

- Có hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 12 viên chức diện hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cụ thể:

TT

Chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng

Mã số/mã ngạch

Yêu cầu về trình độ và chuyên ngành đào tạo

Số lượng cần tuyển dụng

Nơi làm việc

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Trụ sở chính của Viện

Đơn vị trực thuộc Viện

1

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Từ Đại học trở lên

Nông học/Trồng trọt/Khoa học cây trồng

08

05

03, gồm:

+ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Lâu năm - Cát Hanh, Phù Cát: 02 biên chế.

+ Bộ môn Cây đậu đỗ - Nhơn Hưng, An Nhơn: 01 biên chế.

2

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Từ Đại học trở lên

Bảo vệ thực vật

02

01

01

(Bộ môn Cây đậu đỗ - Nhơn Hưng, An Nhơn)

3

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Từ Đại học trở lên

Công nghệ sinh học

01

01

-

4

Kế toán viên

06.031

Từ Đại học trở lên

Kế toán

01

01

-

Tổng cộng

12

08

04

III. MÔN THI TUYỂN DỤNG

1. Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

TT

Môn thi

Nội dung thi

Hình thức thi

Thời gian thi (phút)

Thang điểm

1

Kiến thức chung

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 20/9/2020 của Chính phủ

Trắc nghiệm trên giấy

60

Xác định theo số câu trả lời đúng

2

Ngoại ngữ  (tiếng Anh)

Trình độ A2 (quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT;

Trắc nghiệm trên giấy

30

Xác định theo số câu trả lời đúng

3

Tin học

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT)

Trắc nghiệm trên giấy

30

Xác định theo số câu trả lời đúng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

TT

Môn thi

Nội dung thi

Hình thức thi

Thời gian thi (phút)

Thang điểm

1

Nghiệp vụ chuyên ngành

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

Thi viết

180

100

2. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ và tin học (quy định tại điểm c, d, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)

2.1. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

2.2. Miễn thi môn tin học (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

V. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, QUY ĐỊNH THI TUYỂN

1. Thời gian hướng dẫn thi tuyển (Dự kiến): tư 8 h đến 11 h 30 ngày 06/6/2022

2. Thời gian thi tuyển (dự kiến)

Thi vòng 1 vào ngày 10/6/2022;

Thi vòng 2 vào ngày 27/7/2022

Lịch thi chính thức sẽ được thông báo trước ít nhất 10 ngày đến thí sinh đủ điều kiện dự thi và trên Website của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

3. Địa điểm hướng dẫn và tổ chức thi tuyển

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: Khu vực 8, đường Tây Sơn, phường Nhơn Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

- Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ; bảng điểm học tập, kết quả học tập; Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học … (văn bằng, chứng chỉ phải được công chứng hoặc chứng thực). Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 02 ảnh 4x6 cm; 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận;

- Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 25cm x 35cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định.

2. Lệ phí tuyển dụng

Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí tuyển dụng (dự kiến) là 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

Tài liệu tham khảo (dự kiến): 100.000 đồng/bộ.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

3.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Từ ngày 27/4/2022 đến hết ngày 28/5/2022 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Văn phòng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (có thể nhận hồ sơ qua đường bưu chính).

Địa chỉ: Khu vực 8, đường Tây Sơn, phường Nhơn Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0563846626; DĐ: 0913414027; Website: www.asisov.org.vn

Lưu ý:

- Người dự thi tuyển phải ghi cụ thể vị trí việc làm, môn nghiệp vụ chuyên ngành dự thi và nơi làm việc.

- Người dự tuyển phải nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển theo kế hoạch và địa điểm nêu trên. Hội đồng thi tuyển không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

Tin cùng chuyên mục