LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 26 đến ngày 30/11/2018)

admin26/11/2018 02:16 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 26 đến ngày 30/11/2018)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(26/11/2018)

Thứ Ba

(27/11/2018)

Thứ Tư

(28/11/2018)

Thứ Năm

(29/11/2018)

Thứ Sáu

(30/11/2018)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại       VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Làm việc tại VP Viện

Chiều: Đi công tác tại TX. An Nhơn

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Họp tại Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Chiều: Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Làm việc tại VP Viện

Chiều: Dự Đại hội Liên hiệp hội tỉnh Bình Định

Dự Đại hội Liên hiệp hội tỉnh Bình Định

Làm việc tại      VP Viện

Dự Hội thảo tại Liên hiệp hội tỉnh Gia Lai

Tin cùng chuyên mục