LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 21/6 đến ngày 25/6/2021)

admin21/06/2021 04:09 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 21/6 đến ngày 25/6/2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(21/6/2021)

Thứ Ba

(22/6/2021)

Thứ Tư

(23/6/2021)

Thứ Năm

(24/6/2021)

Thứ Sáu

(25/6/2021)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Phù Mỹ, Phù Cát- Bình Định

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Phù Mỹ, Phù Cát- Bình Định

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục