LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2023)

admin20/03/2023 03:47 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2023)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(20/3/2023)

Thứ Ba

(21/3/2023)

Thứ Tư

(22/3/2023)

Thứ Năm

(23/3/2023)

Thứ Sáu

(24/3/2023)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Công tác Hà Nội

Công tác Hà Nội

Công tác Hà Nội

Sáng:  An Nhơn

Chiều: An Nhơn

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  An Nhơn

Chiều: An Nhơn

Sáng:  An Nhơn

Chiều: An Nhơn

Tin cùng chuyên mục