LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2022)

admin18/07/2022 03:15 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2022)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(18/7/2022)

Thứ Ba

(19/7/2022)

Thứ Tư

(20/7/2022)

Thứ Năm

(21/7/2022)

Thứ Sáu

(22/7/2022)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: An Nhơn

Chiều: An Nhơn

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: Phù Cát

Chiều: Phù Cát

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Đà Nẵng

Đà Nẵng

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Gia Lai

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục