LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 17 đến ngày 21/9/2018)

admin17/09/2018 02:06 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 17 đến ngày 21/9/2018)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(17/9/2018)

Thứ Ba

(18/9/2018)

Thứ Tư

(19/9/2018)

Thứ Năm

(20/9/2018)

Thứ Sáu

(21/9/2018)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: Làm việc tại VP viện

Chiều: Họp Chi bộ

Họp trực báo tháng 9

Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại VP Viện

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Sáng: Làm việc tại VP viện

Chiều: Họp Chi bộ

Họp trực báo tháng 9

Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại VP Viện

Đi công tác tại tỉnh Gia lai và ĐakLak

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Sáng: Làm việc tại VP viện

Chiều: Họp Chi bộ

Họp trực báo tháng 9

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Tin cùng chuyên mục