LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 14 đến ngày 18/01/2019)

admin15/01/2019 02:21 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 14 đến ngày 18/01/2019)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(14/01/2019)

Thứ Ba

(15/01/2019)

Thứ Tư

(16/01/2019)

Thứ Năm

(17/01/2019)

Thứ Sáu

(18/01/2019)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Dự họp Chi bộ thường kỳ

Chiều: Làm việc tại VP Viện

Sáng: Họp Ban Lãnh đạo Viện mở rộng

Chiều: Làm việc tại VP Viện

Đi công tác tại          Hà Nội

Đi công tác tại          Hà Nội

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Sáng: Làm việc tại VP Viện Chiều: Đi công tác tại Cơ sở II (An Nhơn)

Sáng: Dự họp Chi bộ thường kỳ

Chiều: Làm việc tại VP Viện

Sáng: Họp Ban Lãnh đạo Viện mở rộng

Chiều: Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Đi công tác tại tỉnh Quãng Ngãi

Sáng: Họp Ban Lãnh đạo Viện mở rộng

Chiều: Đi công tác tại huyện Hoài Ân (Bình Định)

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Tin cùng chuyên mục