LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 14/6 đến ngày 18/6/2021)

admin14/06/2021 03:03 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 14/6 đến ngày 18/6/2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(14/6/2021)

Thứ Ba

(15/6/2021)

Thứ Tư

(16/6/2021)

Thứ Năm

(17/6/2021)

Thứ Sáu

(18/6/2021)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục