LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 08 đến ngày 12/10/2018)

admin09/10/2018 10:49 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 08 đến ngày 12/10/2018)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(08/10/2018)

Thứ Ba

(09/10/2018)

Thứ Tư

(10/10/2018)

Thứ Năm

(11/10/2018)

Thứ Sáu

(12/10/2018)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Làm việc tại

VP Viện

Làm việc tại

VP Viện

Đi công tác tại Cơ sở II (An Nhơn, Bình Định)

Sáng: Họp BCH Đảng bộ Viện tháng 10/2018

Chiều: Họp trực báo tháng 10/2018

Làm việc tại      VP Viện

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Dự Hội nghị trực báo Quý III do Đảng ủy Khối tổ chức

Chiều: Làm việc tại VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Sáng: Họp BCH Đảng bộ Viện tháng 10/2018

Chiều: Họp trực báo tháng 10/2018

Làm việc tại      VP Viện

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại

VP Viện

Làm việc tại

VP Viện

Làm việc tại

VP Viện

Sáng: Họp BCH Đảng bộ Viện tháng 10/2018

Chiều: Họp trực báo tháng 10/2018

Làm việc tại      VP Viện

Tin cùng chuyên mục