LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 05/7 đến ngày 09/7/2021)

admin05/07/2021 03:49 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 05/7 đến ngày 09/7/2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(05/7/2021)

Thứ Ba

(06/7/2021)

Thứ Tư

(07/7/2021)

Thứ Năm

(08/7/2021)

Thứ Sáu

(09/7/2021)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục