LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2020)

admin04/05/2020 10:23 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(04/5/2020)

Thứ Ba

(05/5/2020)

Thứ Tư

(06/5/2020)

Thứ Năm

(07/5/2020)

Thứ Sáu

(08/5/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: Họp Đảng ủy Viện

Chiều: VP Viện

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Sáng: Họp Đảng ủy Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục