NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH VẬT VTNSH1 ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG LẠC

admin16/01/2016 09:26 AM

Mô hình sử dụng chế phẩm VTNSH1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH VẬT VTNSH1 ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG LẠC TRÊN ĐẤT BẠC MÀU TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trong khuôn khổ đề tàiNghiên cứu phát triển các giải pháp sinh học nhằm cải tạo đất bạc màu, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tiến hành thử nghiệm hiệu lực của chế phẩm sinh họcVTNSH1 đến sinh trưởng và năng suất của cây trồng trên đất bạc màu vùng DHNTB.

VTNSH1 là chế phẩm vi sinh vật, bao gồm các chủng Bacillus megaterium,Bradyrhizobium japonicum,Streptomyces misionensisPaenibacillus castaneaeLipomyces starkeyi. Các chủng vi sinh vật trên được phân lập từ các mẫu đất bạc màu và tuyển chọn từ quỹ gen vi sinh vật trồng trọt. Mức độ tương đồng của các chủng vi sinh vật  trong chế phẩm từ  98,5 - 100,0% và mức độ an toàn đều là cấp 1. Chính vì vậy, chế phẩm VTNSH1 an toàn với người và động thực vật.

Kết quả xây dựng mô hình thử nghiệm đối với cây lạc trên đất bạc màu tại Bình Định trong năm 2013 cho thấy:

- Trên giống lạc LDH01, với lượng sử dụng 20 kg/ha chế phẩm VTNSH1/ha năng suất đạt 33,8 tạ/ha và cao hơn so với đối chứng không sử dụng 50,2%, lãi thuần đạt 58.149.500 đồng/ha và cao hơn 25.250.000 đồng/ha so với không sử dụng chế phẩm.

- Trên giống lạc Lỳ, với lượng sử dụng 30 kg/ha chế phẩm VTNSH1/ha năng suất đạt 29,4 tạ/ha và cao hơn so với đối chứng không sử dụng 44,8%, lãi thuần đạt 46.549.500 đồng/ha và cao hơn 18.950.000 đồng/ha so với không sử dụng chế phẩm.

Tin cùng chuyên mục